meno: heslo:

Jozef Fabini

(1908-1984)

Dátum narodenia: 10.10.1908
Miesto narodenia: Olcnava

Jozef Fabini sa narodil 10. októbra 1908 v Olcnave (okr. Spišská Nová Ves), zomrel 2. decembra 1984 v Košiciach.

V roku 1928-1932 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako súdny úradník v Košiciach. V rokoch 1934-1938 pracoval ako právnik riaditeľstva pôšt v Prahe, 1938-1945 ako minister dopravy v Bratislave, v rokoch 1945-1948 riaditeľ pôšt v Bratislave. V rokoch 1948-1952 bol riaditeľom Východoslovenského múzea v Košiciach a v rokoch 1952-1955 pracoval ako reštaurátor Krajskej galérie v Michalovciach. Výtvarnú propedeutiku v rokoch 1926-1927 získal navštevovaním večerných kurzov na súkromnej grafickej škole E. Króna v Košiciach. V rokoch 1927-1928 sa súkromne vzdelával u E. Halásza-Hradila taktiež v Košiciach. V rokoch 1939-1940 sa vzdelával popri zamestnaní u M. Schurmanna v Bratislave. Počas zamestnania v Bratislave navštevoval v rokoch 1941-1945 na oddelení kreslenia a maľovania štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, kde ho viedlo viacero významných umelcov, medzi inými aj M. Benka, G. Mallý, M. Schurmann. Zároveň absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UK v odbore Dejiny umenia a archeológia. Tvorbu majstra Fabiniho môžeme rozdeliť na niekoľko častí. Na počiatku to bol výrazný vplyv Krónovej školy, kde sa ústredným motívom stávali trochu pochmúrne uličky Košíc a Krompách. Neskôr sa jeho pozornosť sústredila na prírodné scény, pričom čerpal z prostredia východoslovenského regiónu, predovšetkým veľké panoramatické kompozície. Okrem prírody výtvarne mapoval aj činnosť človeka v nej, čo vtedajšie oficiálne kruhy charakterizovali ako umelecké zachytenie socialistickej industrializácie a združstevňovania. Od polovice 50-tych rokov sa svojou tvorbou zameral na Spiš. Jeho prírodné a architektonické krásy sú priam predurčené, aby inšpirovali výtvarníkov. V tom čase sa do jeho tvorby výraznejšie dostávala hra so svetlom, kontrast svetlých a tmavých plôch. Okrem toho sa venoval maliarskemu stvárneniu panorámy Vysokých Tatier, Košíc, ale námety čerpal taktiež z Grécka a Talianska. V roku 1955 pôsobil výtvarník v Košiciach. V roku 1978 mu bol udelený titul Národný umelec.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o., N.Hrušov 2012, s. 58).

doplňte alebo opravte informácie

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 5
Voľný predaj
Spišská Magura

Autor: Jozef Fabini
Cena: 450 €
Voľný predaj
Krajina pri Prešove

Autor: Jozef Fabini
Rozmery: 35 x 50 cm
Značenie: vpravo dole
Cena: 380 €
Voľný predaj
Brekov

Autor: Jozef Fabini
Rozmery: 28 x 24,5 cm
Značenie: vpravo dole
Cena: 100 €
Voľný predaj
Plaveč

Autor: Jozef Fabini
Rozmery: 28 x 25 cm
Značenie: vpravo dole
Cena: 100 €
Voľný predaj
Sediaci akt

Autor: Jozef Fabini
Rozmery: 60 x 40 cm
Značenie: vpravo dole
Cena: 100 €

Súbory cookies používame na zabezpečenie správneho a spoľahlivého fungovania našej stránky. Ďalej ich používame na prispôsobenie užívateľského prostredia a analýzu návštevnosti.
Informácie o používaní stránky zdieľame s našimi analytickými partnermi. Tieto údaje sú uchovávané a spracovávané spôsobom, ako je to uvedené v dokumente „Informácie o spracovaní cookies“.
Vyjadrite svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies použitím zobrazených tlačidiel. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov | Informácie o spracovaní cookies
Povoliť všetko Odmietnuť Nastavenia