meno: heslo:

Cenník

Vystavenie položky na www.artconsulting.skZdarma
Provízia prevádzkovateľa z predajnej ceny, hradená predávajúcim,
avšak v minimálnej výške 30 eur.
(Výška minimálnej provízie 30 eur je platná od 1.3.2016)
22,00%

Údaje pre úhradu zakúpeneho tovaru po vyrozumení pracovníkom Artconsulting:

Názov banky: Tatra banka, a.s.
Názov konta: Darte - Aukčná spoločnosť s.r.o.
Číslo konta: 2620019350 / 1100
Variabilný symbol: Vaše užívateľské číslo (ID)
Detail platby: meno autora, resp. číslo položky
IBAN CODE: SK6711000000002620019350
SWIFT CODE: TATRSKBX