meno: heslo:

Vilém Topinka

(1909-1977)

Dátum narodenia: 22.5.1909
Miesto narodenia: Prostějov

Samouk Vilém Topinka sa narodil 22. mája 1909 v Prostějove. Topinková cesta k umeniu nebola ľahká. Jeho otec (obuvník) pochádzal z Brna, matka z Boskovic. Keď mu bolo 13 rokov, osirel. Odišiel z mešťanky a išiel do učenia za maliara izieb, dekorácií a písma. Chcel byť maliarom, márne sa snažil dostať na maliarsku akadémiu, na ktorú rovnako nemal ani finančné prostriedky. Usilovne kreslil a maľoval. Jeho záľubu k maliarstvu upevňovalo jeho priateľstvo s maliarom Rolfom Weigelom. Po ukončení trojročného učebného pomeru bol bez zamestnania. Na jeho popud vymýšľal a štylizoval rôzne vlysy. U maliara A. Říhu sa zacvičil do kreslenia divadelných dekorácií. A pritom stále maľoval, hlavne krajiny, za ktorými jazdil na Kyjovsko a Valašsko, kde sa venoval valašskej krajine okolo Bečvy, Hrozenkova, Veľkých Karlovic a inde. Tam všade študoval kroje. Za folklórom cestoval aj na Slovensko. Jeho tvorba bola bohatá. Zlom vo výbere a voľbe motívov u neho nastal v roku 1940, keď sa pri jednej z jeho študijnej návšteve Moravského Slovácka zastavil u syna maliara Joža Úprku - Jána, ktorý vtedy povedal. " Kto chce maľovať Slovácký kraj, ten musí na Slovácku žiť, aby spoznal nielen kraj a kroj slováckeho ľudu, ale aj jeho mravy a zvyky ". Od tohto okamihu sa venoval iba hanáckemu folklóru. Tiež jeho výtvarný záujem sa obrátil na hanácku krajinu a krajinu Drahanskej vrchoviny. Počiatky umeleckého vývoja maliara boli trpké. Ako každý umelec, ktorý začal od piky, mal život ťažký a niekedy aj krutý. Nikdy nemal dosť peňazí na to, aby sa mohol venovať výtvarnému štúdiu v Prahe. Až po úspešnej výstave v Prostějove v roku 1942 mohol časť svojho výnosu venovať na svoje odborné školenie. Stal sa žiakom známeho maliara prof. kreslenie Františka Myslivca v Brne, kde si viedol veľmi zdatne. Osvedčenie o výbornom štúdiu v odbore krajinných malieb dostal tak skvelé, že sa právom mohol radiť medzi akademických maliarov, ako doslovne uvádza vyhlásenie jeho učiteľa. Bol to maliar " Božieho nadania ", ako o ňom kritici vtedy vyhlasovali. Hlavne po jeho druhej samostatnej výstave, ktorú usporiadal v roku 1944 v prednáškovej sále Mestského spolkového domu. Tento maliar " duša krajiny " bol označovaný za pokračovateľa maliarskeho odkazu R. Kaňáka . Nevyhýbal sa žiadnemu motívu. Maľoval krajinu, zátišia a figurálne motívy. Po tejto svojej výstave o sebe vyhlásil : " Až teraz začínam rozumieť krajine a viem, že ma čaká ešte cesta tŕnistá ". A v tom sa nemýlil. Stále ho prenasledovali existenčné problémy. Ďalšie svoje výstavy sa už nedočkal. Tá sa uskutočnila až 60 rokov po jeho výstave v roku 2002 v Prostějovskom Národnom dome. Aj keď na nej bola vystavená len malá časť toho čo za svoj život vytvoril, ukázal sa ako kvalitný maliar. Vilém Topinka zomrel 7. júla 1977.

doplňte alebo opravte informácie

Súbory cookies používame na zabezpečenie správneho a spoľahlivého fungovania našej stránky. Ďalej ich používame na prispôsobenie užívateľského prostredia a analýzu návštevnosti.
Informácie o používaní stránky zdieľame s našimi analytickými partnermi. Tieto údaje sú uchovávané a spracovávané spôsobom, ako je to uvedené v dokumente „Informácie o spracovaní cookies“.
Vyjadrite svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies použitím zobrazených tlačidiel. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov | Informácie o spracovaní cookies
Povoliť všetko Odmietnuť Nastavenia