meno: heslo:

Mikuláš Klimčák

(1921)

Dátum narodenia: 16.11.1921
Miesto narodenia: Humenné

Akademický maliar MIKULÁŠ KLIMČÁK obetoval rodinný život svojim umeleckým predsavzatiam. Narodil sa 16.11.1921 v Humennom, kde aj vyrastal. Pochádza z gréckokatolíckej rodiny. Od svojich rodičov dostal do vienka talent, ktorý sa veľmi skoro prejavil. Základným faktorom umeleckého formovania v úzkej symbióze s vlastným hlbokým kresťanským svetonázorom a filozofiou bolo štúdium na výtvarnom oddelení Slovenskej vysokej školy technickej u Maxa Schurmanna a Jána Mudrocha v rokoch 1943-1945, a najmä svetovo orientovaná pražská kultúrna atmosféra, pretože svoje štúdium absolvoval roku 1948 na vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe u profesorov Františka Tichého a Josefa Nováka. Potom tento hĺbavý, vážny, sústredený, pritom citlivý umelec dva roky pôsobil na rodnom východnom Slovensku. V roku 1950 odchádza do Bratislavy, kde žije a pracuje doteraz. Umeleckým, výtvarným ťažiskom Mikuláša Klimčáka je takmer výlučne monumentálno-dekoratívna tvorba v celej širokej škále techník – od tkanej viazanej tapisérie, art-protis, textilnej koláže, cez vitráž a gubu k štukolustru, mozaike, betónovým a kovovým reliéfom a dreveným objektom. Väčšinu diel realizuje za výdatnej pomoci svojho brata Jána Klimčáka, a to na umelecky a technicky vysokej úrovni. Nevyhýba sa ani klasickým maliarskym technikám – tempere, oleju, lavírovanej kresbe, tuši a drobnej grafike. Počiatky slovenských národných dejín a veľká Morava paria v pamäti slovenského národa medzi základné hodnoty. Táto skutočnosť pretkávaná hlbokou špiritualitou, inšpirovaná byzantským ikonopisom, národným a nadnárodným, priam všeslovanským cítením, patrí až bytostne medzi silné žriedla umelcovej inšpirácie. Oslavy 1100. výročia príchodu apoštolov Slovienov Cyrila a Metoda na veľkú Moravu, konané v roku 1963, boli veľkým medzníkom v tvorbe Mikuláša Klimčáka. Preto vytvoril veľkolepé dielo – gobelín „Byzantská misia na Veľkej Morave“ v roku 1971 o rozmeroch 600 x 320 cm, ktorý sa nachádza na bratislavskom Hrade. Odvtedy vytvoril nemálo kresieb, historických cyklov, ilustrácií, obrazov a návrhov na gobelíny ako aj sériu art-protisov na oslavu národných dejín. Je preto priam logické, že umelec v úzkej spolupráci s bratom sa aktívne angažuje v oblasti moderného cirkevného umenia gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku. Jeho dielom je oltár, ikonostas a vnútorná maľba v gréckokatolíckom chráme v Bačkove; vnútorná maľba v pútnickom chráme v Ľutine; krížová cesta v Humennom; okná v gr. kat. chráme v Ľubici; bohostánok v gr. kat. chráme v Kružlove; olejomaľba sv. Cyrilla a Metoda v kostole na bratislavskej Kalvárii; ikona sv. Gorazda v rím. kat. kostole v Kútoch; olejomaľba sv. Cyrila a Metoda v rím. kat. kostole v Nových zámkoch; nástenné maľby v rím. kat. kostole v Kátlovciach; freska sv. Michala v rím. kat. kostole v Sklabinej; 8 farebných vitráži v Hruštíne; vitráž sv. Cyrila a Metoda v Hubovej; vitráž so svätými v Dolnom Smokovci; dve monumentálne vitráže (Svätá Rodina, sv. Mikuláš) v Prešove. Podľa jeho návrhu bol realizovaný sarkofág gréckokatolíckeho biskupa Petra Pavla Gojdiča (1888-1960) v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove a i. Z oblasti svetskej výtvarnej tvorby umelca treba spomenúť farebnú vitráž v nemocnici v revúcej, 1957; gobelíny Jánošík, 1960; Slovensko, 1973; Nový život, 1972; Práca, 1972; návrh na mozaiku na pražskom Hrade, tempera 1965; nástenné maľby na základnej škole v Bratislave, v rekreačnom stredisku Tatranská Lomnica a v kúpeľoch Piešťany. Mikuláš Klimčák sa zúčastnil na viacerých celoslovenských výstavách a súťažiach. V rokoch 1985-1986 sa zúčastnil viacerými výtvarnými dielami na putovnej výstave „Počiatky slovenských dejín a prejavy veľkomoravskej tradície“ vo výtvarnej a literárnej tvorbe v Bratislave, Komárne, Martine a Košiciach. Jeho diela upozornili na seba a vyvolali v širokej verejnosti a tlači široký ohlas. Z personálnych výstav treba spomenúť výstavy v Bratislave a Košiciach (1961, 1971, 1986), Komárne, Nitre (1972), Humennom (1972), Prahe (1973), Berlíne (1973), Komárne (1987). V Trenčíne na hrade vystavoval od mája 1987 do októbra 1988.

doplňte alebo opravte informácie

Súbory cookies používame na zabezpečenie správneho a spoľahlivého fungovania našej stránky. Ďalej ich používame na prispôsobenie užívateľského prostredia a analýzu návštevnosti.
Informácie o používaní stránky zdieľame s našimi analytickými partnermi. Tieto údaje sú uchovávané a spracovávané spôsobom, ako je to uvedené v dokumente „Informácie o spracovaní cookies“.
Vyjadrite svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies použitím zobrazených tlačidiel. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov | Informácie o spracovaní cookies
Povoliť všetko Odmietnuť Nastavenia