meno: heslo:

Martina Mašlonková

Mgr. Martina Mašlonková

1992-1997 - absolventka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor slovenský jazyk a výtvarná výchova
1998 - učiteľka angličtiny na ZŠ Dubová 1 v Bratislave
1999 - mesačný štúdijný pobyt v Londýne
1999 - absolventka kurzu kreslenia metódou Betty Edwards
1999-2000 - absolventka všetkých 11 stupňov kurzov kineziológie metódy ONE BRAIN vedených lektormi Mgr. Máriou a Pavlom Korčekovými
2000 - samostatná výstava obrazov v Galérii A. Warhola v Medzilaborciach
2001 - absolventka kurzov pre facilitátorov vedených americkou lektorkou Carol Ann Hontzovou. Na záverečnom kurze pre facilitátorov bola poverená C. A. Hontzovou vykonávať poradenskú, lektorskú a facilitátorsku činnosť na území Slovenskej republiky.
2001-dodnes - kineziologické poradenstvo metódou ONE BRAIN a organizácia vzdelávacích kurzov
2002 - absolventka profesionálneho vizážistického kurzu v Nitre vedeného Renátou Lenčéšovou
2003-2005 - učiteľka slovenčiny, angličtiny a výtvarnej výchovy na ZŠ Mudroňova 83 v Bratislave
2005-2006 - vedúca reklamného oddelenia vo firme Zapo s.r.o.
V súčasnosti sa venuje kineziologickej praxi a organizácii vzdelávacích kurzov

doplňte alebo opravte informácie

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 19
Voľný predaj
Janko

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 35 x 18 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Zvážanie sena I.

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 40 x 40 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Jack Sparrow

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 38 x 47 cm
Značenie: vlavo dole M.M.M.
Cena: 331,94 €
Voľný predaj
Vera

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 35 x 18 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Horná Mičiná

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 35 x 45 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Dom

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 30 x 30 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Súboj

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Stagnácia

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Rovnováha II.

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Rovnováha I.

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Opatera

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Obaly

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Nenásytnost

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Masáž II.

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Masáž I.

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Koncentrácia

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Dušan II.

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Dušan I.

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €
Voľný predaj
Deviataci

Autor: Martina Mašlonková
Rok: 2006
Rozmery: 50 x 60 cm
Značenie: vpravo dole M.M.M.
Cena: 165,97 €

Súbory cookies používame na zabezpečenie správneho a spoľahlivého fungovania našej stránky. Ďalej ich používame na prispôsobenie užívateľského prostredia a analýzu návštevnosti.
Informácie o používaní stránky zdieľame s našimi analytickými partnermi. Tieto údaje sú uchovávané a spracovávané spôsobom, ako je to uvedené v dokumente „Informácie o spracovaní cookies“.
Vyjadrite svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies použitím zobrazených tlačidiel. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov | Informácie o spracovaní cookies
Povoliť všetko Odmietnuť Nastavenia