meno: heslo:

Andrea Pistl Andrášová

Obrazy maliarky Andrey Pistl - Andrášovej milujú život a svet v ňom. Tak ako ich umelkyňa. Preto ich majú ľudia radi. Neustále hľadanie, nové nápady a poznanie sú platformou vzniku všetkých obrazových kolekcií. Prestupuje sa v nich figurálna maľba s abstraktnou. Prvky moderných umeleckých smerov dvadsiateho storočia a autentický vlastný tvorivý princíp. Z nich vzniká umenie ojedinelé na slovenskej umeleckej scéne. Tvorba fascinujúca expresívnou farbou, prvkami surrealistickej imaginácie, tvarovými kubistickými experimentmi.

Jej výstavy premieňajú každodenné významy do nových hodnôt. Diela autorky sú vo viacerých súkromných zbierkach. V roku 2009 obdržala cenu medzinárodnej odbornej kritiky na výtvarnom festivale so zahraničnou účasťou Premio Citta v talianskom meste Porto Sant'Elpidio.

--------------------------------

Pictures of Andrea Pistl - Andrášová love the life and the world in it. Just like their artist. That is why people like them. Constant search, new ideas and experience are a platform for origin of all picture collections. Figural painting runs through abstract one. Elements of modern artistic style of 20th century and an her own authentic creative principle mix together. They result in an art, exceptional at the Slovak art scene. Her work is fascinating in its expressive colour, parts of a surrealistic imagination, shape cubist experiments.

Her exhibitions change everyday meanings into new values. Works of the author are in various private collections. In 2009 she was awarded the prize of international reviewers at the art festival with presence of foreign authors Premio Citta in Italian town Porto Sant'Elpidio.

doplňte alebo opravte informácie

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 2
Voľný predaj
Sen o púšti

Autor: Andrea Pistl Andrášová
Rok: 2011
Rozmery: 100 cm x 70 cm
Rám: Nerámované
Cena: 1 000 €
Voľný predaj
Skrotená líška

Autor: Andrea Pistl Andrášová
Rok: 2009
Rozmery: 90 cm x 90 cm
Rám: Nerámované
Cena: 1 100 €

Súbory cookies používame na zabezpečenie správneho a spoľahlivého fungovania našej stránky. Ďalej ich používame na prispôsobenie užívateľského prostredia a analýzu návštevnosti.
Informácie o používaní stránky zdieľame s našimi analytickými partnermi. Tieto údaje sú uchovávané a spracovávané spôsobom, ako je to uvedené v dokumente „Informácie o spracovaní cookies“.
Vyjadrite svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies použitím zobrazených tlačidiel. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov | Informácie o spracovaní cookies
Povoliť všetko Odmietnuť Nastavenia