meno: heslo:

Miroslav Kudzia

(1962-)

Dátum narodenia: 7.1.1962
Miesto narodenia: Vranov n.T.

Miroslav Kudzia sa narodil 7. januára 1962 vo Vranove nad Topľou.

Autor je vranovský výtvarník, tzv. "umelec na voľnej nohe". Výtvarnému umeniu sa venoval už počas štúdia na SPŠ v Spišskej Novej Vsi a neskôr na VŠT v Košiciach, ktorú neukončil kvôli snahe uplatniť sa na VŠVU v Bratislave. Jeho diela sú v zbierkach v 15 krajinách sveta. Niekoľko z nich vlastnil aj bývalý československý prezident Václav Havel. Na Slovensku začal vystavovať v 90-tych rokoch 20. storočia. Svoju tvorbu doposiaľ prezentoval na 16-tich samostatných výstavách doma i v zahraničí, naposledy vo Francúzsku a USA. V 90-tych rokoch zanecháva tvorbu striktného realizmu a nastupuje cestu krajinárskych motívov. Koniec minulého storočia je poznačený uvoľnenejším koloritom maliarskeho rukopisu. Prejavuje spontánnosť a sebavyjadrenie v tvorbe, využívajúc postupy moderného umenia. Objavuje sa expresívne a dynamické striedanie farebných plôch v kombinácií s gestickým efektom. Jeho posledná tvorba sa úplne vymaňuje z klasických maliarskych postupov, snaží sa o vyjadrenie vnútorných pocitov, metaforické myšlienky a úvahy sú prenášané do diel (Vyznanie; Kompozícia I.,II.; Nočné imprésie…). Inšpirácie pre svoju prácu čerpal v New Yorku i v Paríži.
( Z Literatúry: KRAJŇÁK, J.: DARTE A MALIARI „VÝCHODU“. DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o. , N.Hrušov 2012, s. 142).

NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL M. KUDZIU NA AUKCIÁCH :
1 600 EUR - Maliar. Olej na sololite, 140 x 130 cm ( Darte 2014 )
600 EUR - Krajina s riekou. Olej na sololite, 29,5 x 40 cm. (DARTE - 14.4.2013)
16 000 Sk - Dedinský dvor. Olej na sololite, 40 x 60 cm. (DARTE - 21.12.2008)
11 000 Sk - Prelud. Olej na sololite, 100 x 86 cm. (DARTE - 14.12.2008)


Výstavy

Na Slovensku začal vystavovať v 90-tych rokoch 20. storočia. Svoju tvorbu doposiaľ prezentoval v 16-tich samostatných výstavách doma i v zahraničí, naposledy vo Francúzsku a USA.
1982 Vranov n/T
1983 Vranov n/T
1985 Vranov n/T
1986 Medzinárodný plenér Drienov
1987 Vranov n/T
2014 DARTE GALLERY
1987 Poprad
1988 Vranov n/T
1988 1.miesto v súťaži Výtvarný Vranov
1989 Výstava KPVU
1989 Hanušovce n/T
1990 Hanušovce n/T
1991 KaSS Vranov n/T
1991 Vranov n/T
1997 Udelená cena za maľbu v Michalovciach
1999 MsDk Vranov n/T
2001 RKS Vranov n/T
2001 MsDK Vranov n/T
2001 Výtvarné spektrum Humenné
2001 Celoslovenská súťaž Výtvarné spektrum
2002 MSDK Vranov n/T
2002 POS Svidník
2003 HOS Svidník
2003 Barónka Kežmarok
2004 Starý Smokovec
2004 ŠOS Prešov
2004 MsDK Vranov n/T
2004 New York, USA
2005 Toulon, Francúzsko
2006 Vlastivedné múzeum Trebišov
2006 New York, USA
2006 Košice (soľná jaskyňa)
2007 MSDK Vranov n/T

Jeho diela sa nachádzajú v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, Anglicku, V. Británii, Holandsku, Cypre, Kanade, Rakúsku, Poľsku, Ukrajine, Austrálii, USA, Taliansku a Maďarsku. Niekoľko diel vlastní aj V. Havel.

"Po počiatočných váhaniach a živelnosti dospel Miroslav Kudzia k novej tvorivej vitalite. Nadobudnuté tvorivé a životné skúsenosti, hľadanie vlastného umeleckého výrazu, vybojovaný vnútorný zápas o vlastné tvorivé smerovanie, posúvajú jeho tvorbu do nových výtvarných kvalít súčasnej slovenskej moderny. Opúšťa zaužívané realistické výtvarné postupy a transformuje ich do znakov symbolov a svojských štýlových maniér. Stále viac sa primkýna ku kompozícii farieb a tvarov, priestorovým spolupôsobeniam a aktívnej farebnosti. Prežívania, pocity, či vízie odhaľujú životné či duchovné kritéria tvorcu, ktorý intenzívnejšie využíva kolorit farieb a stále voľnejší je aj jeho maliarský rukopis. Tak vznikli doposiaľ neukončené cykly večnej reprodukcie života a smrti, viery a slobody a ďalšie, ktoré majú v jeho tvorbe svoj životopis - začiatok a pokračovanie, nie však zavŕšenie - koniec. Fascinuje ho podmorský či hudobný svet, ktorý mu poskytuje obrovskú škálu pocitov i predstáv, teda nekonečné možnosti pre postmodernistické či abstraktné subjektívne výtvarné stvárnenie. V jeho postmodernistickej či abstraktno - asociatívnej forme stvárnenia sa zobrazovaný objekt "roztápa" vo výrazných gradáciách dominantnej farebnosti tvarov. Akási svojrázna ,,rozdvojenosť" expresívneho stvárnenia pocitov, vnemov, predstáv či vízií asociuje s nekonečnosťou a neohraničenosťou času a priestoru ľudskej existencie. Kudziova tvorba je tvorivým rozmýšľaním o cene nekonečnosti života/večnosť/, iluzórnosti šťastia, vrtkavosti osudu, dobra a zla, víťazstiev a pádov, harmónie a disharmónie, svetla a temnoty, konfliktnosti a rozporuplnosti súčasnej ľudskej existencie. K tejto utajenej symbolike filozofických pojmov nachádza potrebnú obrazotvornú lexiku vo sfére postmoderny či abstrakcie. Autor dospieva k stále výraznejšej subjektivizácii videnia a tvorby, experimentovaniu s tvarom a farbou, dynamickému striedaniu farebných plôch, vlastnému pochopeniu vnútornej podstaty obrazu, čo naznačuje, že sa zbavuje vplyvu výtvarných vzorov slovenského i svetového výtvarného umenia. Taký je Miroslav Kudzia v čase, keď uplynulo dvadsať rokov od prvej prezentácie jeho výtvarnej tvorby. Aj s odstupom rokov maliar zvádza tvorivý zápas o svoje ďalšie smerovanie, ktoré je, rovnako ako ľudské poznanie, nekonečné. V tomto smerovaní ešte ani zďaleka nepovedal posledné slovo." PhDr. Juraj Žadanský, Csc.

Miroslav Kudzia žije a tvorí na Slovensku a je autorom vyše 5000 olejomalieb s rôznou tématikou.

doplňte alebo opravte informácie

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 35
Voľný predaj
Abstrakcia

Autor: Miroslav Kudzia
Rok: 2014
Rozmery: 57 x 43,5 cm
Značenie: vpravo dole
Rám: 59 x 45,5 cm
Cena: 330 €
Voľný predaj
Krajina

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 88,5 x 78 cm
Značenie: vpravo dole
Cena: 150 €
Voľný predaj
Starena

Autor: Miroslav Kudzia
Cena: 50 €
Voľný predaj
Pudy

Autor: Miroslav Kudzia
Cena: 90 €
Voľný predaj
Adam a Eva

Autor: Miroslav Kudzia
Cena: 100 €
Voľný predaj
Sediaca II.

Autor: Miroslav Kudzia
Cena: 90 €
Voľný predaj
Pani jeseň

Autor: Miroslav Kudzia
Cena: 140 €
Voľný predaj
Zátišie

Autor: Miroslav Kudzia
Cena: 300 €
Voľný predaj
Abstrakcia

Autor: Miroslav Kudzia
Cena: 340 €
Voľný predaj
Zajko

Autor: Miroslav Kudzia
Cena: 60 €
Voľný predaj
Krajina

Autor: Miroslav Kudzia
Cena: 280 €
Voľný predaj
Skrývačka

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 117 x 90cm
Značenie: na zadnej strane
Cena: 500 €
Voľný predaj
Oheň III.

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 117 x 90 cm
Značenie: na zadnej strane
Rám: bez
Cena: 500 €
Voľný predaj
Portrét

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 30 x 25 cm
Značenie: vpravo dole
Rám: nie
Cena: 300 €
Voľný predaj
Dvojica

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 76 x 55 cm
Značenie: vpravo dole
Rám: biely
Cena: 350 €
Voľný predaj
Krajina V.

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 70 x 90 cm
Značenie: vpravo dole
Rám: bez
Cena: 500 €
Voľný predaj
Krajina III.

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 60 x 100 cm
Značenie: vpravo dole
Rám: bez
Cena: 400 €
Voľný predaj
Krajina II.

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 50 x 70 cm
Značenie: vpravo dole
Cena: 400 €
Voľný predaj
Krajina I.

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 50 x 70 cm
Značenie: vpravo dole
Rám: bez
Cena: 300 €
Voľný predaj
Kompozícia X.

Autor: Miroslav Kudzia
Rozmery: 42 x 35 cm
Značenie: vpravo dole
Rám: biely
Cena: 250 €

Súbory cookies používame na zabezpečenie správneho a spoľahlivého fungovania našej stránky. Ďalej ich používame na prispôsobenie užívateľského prostredia a analýzu návštevnosti.
Informácie o používaní stránky zdieľame s našimi analytickými partnermi. Tieto údaje sú uchovávané a spracovávané spôsobom, ako je to uvedené v dokumente „Informácie o spracovaní cookies“.
Vyjadrite svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies použitím zobrazených tlačidiel. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov | Informácie o spracovaní cookies
Povoliť všetko Odmietnuť Nastavenia