meno: heslo:

Orest Dubay ml.

(1954-)

Dátum narodenia: 13.4.1954
Miesto narodenia: Bratislava

Orest Dubay ml. sa narodil 13. apríla 1954 v Bratislave, v časoch vynikajúcich výtvarných úspechov svojho otca. Orest Dubay ml. absolvoval výtvarné štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení reštaurátorskej tvorby u prof. K. Veselého (1972-78). Má za sebou desať rokov náročných reštaurátorských aktivít, ktorým sa venoval v nitrianskej Štátnej galérii až do začiatku 90.-tych rokov (1992). Má však za sebou aj viaceré výtvarné realizácie v architektúre a to pozoruhodné mozaiky osadené v Žiline, Snine, atď. V prvých rokoch po absolvovaní štúdií, ktoré znamenali neľahké včleňovanie sa do náročných autorských a existenčných výtvarných pomerov, výrazne a netradične, oživujúco vkročil do stojatých vôd, do tvarových a námetových schém vtedajšej, ba aj tej súčasnej slovenskej maľby a grafiky. Vo voľnej grafike sa venoval najskôr sieťotlači, voľným a motivickým, dynamickým tvarovým asociáciám a takmer námetovým kompozičným riešeniam. Maľbe na plátne sa systematicky začal venovať až v závere 80.-tych rokov. Rozvíjal v nej vlastné iniciatívy, objavy získané na báze sieťotlačí a to najmä príznačnú náznakovosť tvarov, prelínanie cizelovaných farebných štruktúr kompozície. Od polovice 80.-tych rokov aktívne pôsobí i v počítačovej grafike. V počiatočnej fáze kombinuje sieťotlač s tzv. drôtenou grafikou – na báze rastrovaných štruktúr, objektov, šrafúr a línií. Neskôr zúročuje možnosti laserových tlačí, a tiež konceptualitu vlastnej tvorby a začína sa venovať tvorbe virtuálnych priestorových objektov: digitálnych skulptúr a animácií objektov. V r. 1998 začína koncipovať rozsiahly a často oceňovaný súbor počítačových grafík. Ide o vynikajúce výtvarné deriváty objektov, stromov, priestorových objektov, fragmentov, ale aj prieniky a variácie plošných grafických línií, sietí, ornamentov a štruktúr. Svoju tvorbu systematicky prezentuje formou autorských výstav a to často spolu s pastelmi manželky Ruth. No aktívne sa zúčastňuje aj na výročných skupinových a reprezentatívnych kolektívnych výstavách doma a v zahraničí. Tvorbu Oresta Dubaya ml. charakterizuje koncentrovanosť výtvarného programu, a to nesporne s nezávislou, originálnou hodnotou. Smeruje k intelektu moderného výtvarného obrazu, ale aj k dekoratívnosti a pôsobivosti výrazu, k originálnej valérovanej a plošnej technológii maľby, k atraktivite ako funkčnosti, k tomu novému kánonu a poslaniu výtvarnej tvorby.
Zúčastnil sa viacerých kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí – v Poľsku, Fínsku, na Ukrajine, vo Švajčiarsku a vo Francúzsku, v Maďarsku, Česku, Rusku a v Bulharsku.

doplňte alebo opravte informácie

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 17
Voľný predaj
Dotyk šťastia

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2014
Rozmery: 60 x 60 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 1 200 €
Voľný predaj
Fragmenty z denníka

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2013
Rozmery: 30 x 40 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 550 €
Voľný predaj
Stretnutie 1

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2014
Rozmery: 70 x 70 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 1 550 €
Voľný predaj
Okamihy zblíženia 2

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2017
Rozmery: 50 x 50 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 900 €
Voľný predaj
Pocity 2

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2018
Rozmery: 30 x 60 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 700 €
Voľný predaj
Pocity 3

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2018
Rozmery: 30 x 60 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 700 €
Voľný predaj
Nádej

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2018
Rozmery: 60 x 80 cm
Značenie: áno
Rám: áno
Cena: 1 600 €
Voľný predaj
Mozaika lásky

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2016
Rozmery: 80 x 60 cm
Značenie: áno
Rám: áno
Cena: 2 000 €
Voľný predaj
Chvíle očarenia 1

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2013
Rozmery: 50 x 50 cm
Značenie: áno
Rám: áno
Cena: 900 €
Voľný predaj
Okamihy zblíženia 2

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2017
Rozmery: 50 x 40 cm
Značenie: áno
Rám: áno
Cena: 800 €
Voľný predaj
Okamihy zblíženia 1

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2017
Rozmery: 50 x 40 cm
Značenie: áno
Rám: áno
Cena: 800 €
Voľný predaj
Intímne pocity

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2014
Rozmery: 60 x 110 cm
Značenie: áno
Rám: áno
Cena: 1 800 €
Voľný predaj
Stretnutie 2.

Autor: Orest Dubay ml.
Rozmery: 70 x 70 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 1 450 €
Voľný predaj
Blízke pocity

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2014
Rozmery: 30 x 20 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 300 €
Voľný predaj
Tichá nádej 2.

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2016
Rozmery: 40 x 40 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 560 €
Voľný predaj
Rozlúčka

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2017
Rozmery: 40 x 40 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 560 €
Voľný predaj
Fantastický večer

Autor: Orest Dubay ml.
Rok: 2015
Rozmery: 40 x 50 cm
Značenie: ano
Rám: ano
Cena: 760 €

Súbory cookies používame na zabezpečenie správneho a spoľahlivého fungovania našej stránky. Ďalej ich používame na prispôsobenie užívateľského prostredia a analýzu návštevnosti.
Informácie o používaní stránky zdieľame s našimi analytickými partnermi. Tieto údaje sú uchovávané a spracovávané spôsobom, ako je to uvedené v dokumente „Informácie o spracovaní cookies“.
Vyjadrite svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom súborov cookies použitím zobrazených tlačidiel. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ochrana osobných údajov | Informácie o spracovaní cookies
Povoliť všetko Odmietnuť Nastavenia