meno: heslo:

Daniel Bidelnica - Medzi dňom a nocou

Obrázky:

Info:

Stav: Voľný predaj
Číslo položky: 79450

Autor: Daniel Bidelnica
Názov: Medzi dňom a nocou
Čas vloženia: 20.01.2017
Cena: 390 €

Počet návštev: 2836

Popis:

Názov diela: Medzi dňom a nocou
Technika: grafika
Rok: 2007
Značenie: vpravo dole
Rozmery: 59,5 x 60 cm

Hlboká znalosť symboliky iných kultúr a ich tvorivé začlenenie do výtvarných diel je pre Daniela Bidelnicu charakteristické. Znak slnka s čiernymi lúčmi a svetlým jadrom naznačuje ambivalentné a doplňujúce sa sily, vzťah medzi svetlom a tmou – dňom a nocou – jin a jang. Precízne vymedzená kompozičná skladba je pre Bidelnicovu tvorbu typická. Rovnako ako paradoxy a kontrasty v ideovej i technickej rovine diela. Číra farebnosť dostala svoje pevné hranice vďaka rázne uchopenej kontúre formujúcej „bidelnicovské vlnovky“ a geometrické tvary.

Daniel Bidelnica

(1957-)

Dátum narodenia: 16.2.1957
Miesto narodenia: Nitra

Akademický maliar Daniel Bidelnica sa narodil 16. februára 1957 v Nitre. V rokoch 1971-1975 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave a v rokoch 1977-1983 študoval na VŠVU na oddelení monumentálnej maľby u doc. Ivana Vychlopena a doc. Eugenie Lehotskej. Od roku 1983 je umelec v slobodnom povolaní. Vo svojej tvorbe sa venuje voľnej maľbe, grafike, tapisérii a počítačovej grafike. Od roku 1984 vystavuje doma i v zahraničí. Mal desiatky samostatných výstav na Slovensku (Bratislava, Nitra, Modra, Piešťany,Trnava, Dunajská Streda, Topolčianky, Banská Bystrica, Nové Zámky, Poprad, Mojmírovce, Bardejov, Prešov, Košice, Trenčín, Michalovce, Komárno, Žilina, Topľčany..) a v zahraničí (ČR, Holandsko, Maďarsko, Francúzsko, Kanada, Taliansko,Rakúsko,Mexiko..); zúčastnil sa desiatok kolektívnych výstav doma aj v zahraničí.
Bidelnicova tvorba je založená na prapodstate ľudskej existencie, na základných harmóniách, ktoré vznikali v dávnej histórii ľudstva. Vo svojej tvorbe sa vracia k týmto systémovým predstavám o svete ako k základným elementom: zem, vzduch, voda a oheň. Tieto predstavy nás vedú k bipolárnym prakvalitám, aktívnemu a pasívnemu
princípu, či známemu východoázijskému bipolárnemu systému jin-jang. Bidelnica stavia do protikladu tieto prakvality vo výtvarne spodobených vizuálnych predstavách, ako napr. motív a pozadie, rovnováha a napätie, symetria a asymetria, či v absolútnych kategóriách: krása a ošklivosť. V jeho diele prevládajú pozitívne kvality, teda napr. aktívny princíp nad pasívnym, krása nad ošklivosťou, symetria nad asymetriou, rovnováha nad napätím, motív nad pozadím a teda aj idea (obsah) nad formou.
Možno sa na prvý pohľad zdá, že Bidelnica inklinuje k lyrickej abstrakcii, čo by znamenalo pohrávanie sa s formou v podvedomých automatizmoch, ktoré plodia rôzne, tvarovo krásne a farebné kombinácie. Niečo však zjednocuje Bidelnicovu tvorbu, a to je jeho farebnosť-čiže kolorit diel, ktorá je od začiatku ladená v prevažne teplých, sviežich a čírych farebných tónoch vyžarujúcich optimizmus a pozitívnu energiu. Bidelnica žije a tvorí v Bratislave.
Zdroj foto: autorove osobné stránky

Autorove diela u nás:

Nájdených položiek: 2
Voľný predaj
Zrodenie dňa 2

Autor: Daniel Bidelnica
Rok: 1997
Rozmery: 90 x 70 cm
Značenie: vľavo dole
Rám: áno
Cena: 320 €
Voľný predaj
Medzi dňom a nocou

Autor: Daniel Bidelnica
Cena: 390 €